Ble mae Melbourne?

  • Aberystwyth - 17 miles
  • Y Cei Newydd - 7 miles
  • Aberteifi - 23 miles
  • Tregaron - 16 miles
  • Pontarfynach - 25 miles

View Larger Map

Cysylltwch â ni

Dyma ragflas o'r hyn sydd gan Melbourne i'w gynnig - ffoniwch ni ar 01970 820407 neu ebostiwch info@melbourneaberaeron.co.uk i glywed mwy.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Melbourne Aberaeron - Llety hunan-ddarpur o safon

Melbourne Aberaeron
29 Ffordd y Gogledd
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0JG


ffôn: 01970 820407 | 07980 212080
e:info@melbourneaberaeron.co.uk

Braf cael dychwelyd i Geredigion a ble gwell i aros na Melbourne. Diolch am wythnos i'w chofio. Fe fyddwn ni nôl.H a PM - Caerwrangon